Monday, 02/08/2021 - 21:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Minh Đức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KIỂM TRA CƠ QUAN VĂN HÓA NĂM 2020

Ngày 23/10/2020 trường Mầm non Minh Đức đón đoàn kiểm tra Cơ quan văn hóa năm 2020

KIỂM TRA CƠ QUAN VĂN HÓA NĂM 2020

Ngày 23 tháng 10 năm 2020. Trường MN Minh Đức đón Đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động thị xã Phổ Yên tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã Phổ Yên năm 2020.

 

A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Đồng chí: Lê Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ TX Phổ Yên

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hoa, UV BTV LĐLĐ TX Phổ Yên

B. ĐẠI DIỆN CƠ QUAN: Trường MN Minh Đức.

1. Đ/c: Nguyễn Thị Hà - Hiệu Trưởng

2. Đ/c: Trần Thị Hậu - Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch CĐCS.

         3. Đ/c: Phạm Thị Minh Thu - UV BCH CĐCS

C. NỘI DUNG

I.TÌNH HÌNH CNVCLĐ

- Tổng số CNVCLĐ: 52 người

- Số đoàn viên: 32 người

- Số nữ: 32 người

- Tình hình CNVCLĐ

*Thuận lợi.

Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của trường đoàn kết, tích cực học tập rèn luyện nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Khó khăn.

Nhà trường có điểm trường lẻ cách xa khu vực trung tâm, cơ sở vật chất ở điểm lẻ còn gặp nhiều khó khăn.

Tỷ lệ huy động trẻ đến trường vào đầu năm học còn ở mức thấp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai các quy định của pháp luật về  thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

- Công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở. Nhà trường có triển khai, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Vai trò trách nhiệm và sự phối hợp của các tổ chức trong Hệ thống chính trị về triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhà trường đã phối hợp với CĐCS và đoàn thanh niên triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Việc xây dựng và ban hành các văn bản, nội quy, quy chế quy định của đơn vị góp phần phát huy dân chủ tại cơ sở: Nhà trường đã xây dựng nội quy cơ quan, Có quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường; có quy chế dân chủ cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử trong nhà trường; Quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật.

2. Kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP):

* Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường và của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo quy định của Nghị định:

+ Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đơn vị đã thực hiện

+ Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị. Cuối năm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của cơ quan, đơn vị tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức: Đã tổ chức

+ Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Có

+ Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức. Khi cán bộ, công chức, viên chức đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi.

+ Ban hành quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của cơ quan, đơn vị  thực hiện theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong nhà trường. Có

+ Thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong cơ quan, đơn vị: Có

* Đánh giá kết quả thực hiện các Điều 07, Điều 09, Điều 11 của Nghị định 04/2015/NĐ-CP; việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Kết quả thực hiện các quy chế, quy định thực hiện công khai, dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trong quan hệ, giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Các nội dung đơn vị công khai:  Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị; Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan, đơn vị; Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan, đơn vị; tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị; Việc nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

- Những việc cán bộ, công chức, viên chức đã tham gia ý kiến: Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường. Kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường. Tổ chức phong trào thi đua của đơn vị. Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức. Các nội quy, quy chế của đơn vị.

- Những việc cán bộ, công chức, viên chức đã giám sát, kiểm tra: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

- Nhà trường không có đơn thư khiếu nại của cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh. - Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát thu chi tài chính nhà trường hàng tháng.

- Đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2020 - 2021 vào ngày 20/10/2020.

3. Công tác tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị.

Nhà trường tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đúng thời gian quy định.

IV. KẾT LUẬN.

- Đơn vị đã triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên có liên quan đến quy định về việc thực hiện QCDC cơ sở cho toàn thể giáo viên, nhân viên của nhà trường.

- Lãnh đạo nhà trường đã phối hợp với BCH công đoàn tổ chức hội nghị CBCC hàng năm theo quy định.

- Đơn vị đã thực hiện các nội dung theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP.

 Sau đây là một số hình ảnh


Tác giả: Trần Thị Hậu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 137
Tháng 08 : 139
Năm 2021 : 3.861