GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xóm Cầu Giao, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Email:  C0minhduc.phongpy@thainguyen.edu.vn

Điện thoại: 869544357

 

1. Tình hình chung của nhà trường

- Trường mầm non Minh Đức thành lập vào tháng 09/1994, nằm ở phía Tây huyện Phổ Yên, cách trung tâm thị xã 9 km. Toàn xã có 1729 hộ dân với 7037 nhân khẩu, có 1 trường Mầm non, 1 trường Tiểu học và 1 trường Trung học cơ sở. Trường Mầm non Minh Đức chịu trách nhiệm tuyển sinh trên địa bàn 21 xóm. Tổng số trẻ 0 – 5 tuổi trên địa bàn hàng năm từ  850- 852 trẻ. Tỷ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo hàng năm: 15 – 18%/ tổng số học sinh ra lớp. Có một trường và 2 điểm trường, 2 điểm trường lẻ cách trung tâm 4- 5km. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số hàng năm từ 30- 35%.

Tháng 09/2010 trường được chuyển đổi từ bán công sang công lập. Năm 2013 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức  độ 1 theo Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Năm học 2020 - 2021, trường mầm non Minh Đức có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% số cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn là 30 đ/c chiếm 93,8%. Toàn trường có tổng số 18 nhóm, lớp với 550 trẻ, trong đó có 5 lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi; 5 lớp mẫu giáo 4 tuổi; 5 lớp mẫu giáo 3 tuổi; 3 nhóm trẻ 25 - 36 tháng.

Về cơ sở vật chất: Trường có tổng diện tích đất 6172 m2 với các công trình cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Hiện nay nhà trường có tổng số 18 phòng học; 01 phòng hiệu trưởng, 01 phòng phó hiệu trưởng, 01 văn phòng trường, 01 phòng giáo dục thể chất nghệ thuật; 01 phòng y tế, 01 phòng hành chính quản trị, 01 phòng nhân viên, 01 phòng bảo vệ. Môi trường học tập an toàn, xanh - sạch - đẹp, đáp ứng điều kiện cơ bản thực hiện đổi mới giáo dục.

 

Ban giám hiệu Trường MN MInh Đức