CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SÔNG VÀ VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG MẦM NONChủ đề “ Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện”